Moderne dans

Moderne dans startet opp som en motsats til den strengere klassiske balletten. Mye av dagens moderneteknikk baserer seg allikevel på den klassiske ballettens prinsipper, og man jobber med flere av de samme elementene, om enn på en litt annen måte. I moderne dans vil man få erfaring med å jobbe med å integrere pust og bevegelser, få kontakt med gulvet/underlaget og jobbe med forholdet mellom å strekke og å slippe. Spekteret av sjangere innenfor moderne dans er vidt, og man kan jobbe med ulikt tempo, energi og fokus. En viktig del av den moderne dansen dreier seg om improvisasjon, hvor man jobber med oppgaver som er satt i system av pedagogen.

Moderne ungdom:

Her skal vi jobbe med nye bevegelsesmønstre og det kreative i kroppsspråket. Det vil legges vekt på øvelser som fremmer en dynamisk bruk av kroppen. Klassen har også et sterkt fokus på gulvarbeid, hvordan vi aktivt kan følge kroppens naturlige energiflyt, contract-release, fall og oppreisning og noe improvisasjon. Vi vil øve oss på å utvikle bevissthet til egen kropp, til de andre i rommet og til rommet selv.