Klassisk ballett

Klassisk ballett er den tekniske basen til all dans, og vi anbefaler alle våre dansere å delta på klassisk ballett for en best mulig danserisk utvikling. Vi har tilbud om klassisk ballett fra elevene er 6 år gamle. Timene vil naturlig nok utvikles etter hvert som elevene blir eldre. De yngste elevene vil ha en miks av danselek og klassisk ballett, hvor de tekniske øvelsene blir «lurt» inn i dansene vi danser. Etter hvert som elevene blir eldre vil det bli mer og mer fokus på teknikk, riktig plassering, musikalitet og bruk av turn out og senter. Noen av våre eldste og mest erfarne elever trener tåspiss. Vi baserer undervisningen vår på Vaganovas ballettprinsipper.